Lịch Khai Giảng

Loại lớpTên lớpKhai giảngLịch họcGiảng viên
Loại lớpTên lớpKhai giảngLịch họcGiảng viên
Loại lớpTên lớpKhai giảngLịch họcGiảng viên
Lớp học thửDemo26/02/201818h thứ 2Hillary
Lớp học thửDemo28/02/201818h thứ 4Hillary
Lớp phát âm, giao tiếpDemo28/02/201818h thứ 2,4Hillary
Loại lớpTên lớpKhai giảngLịch họcGiảng viên
Loại lớpTên lớpKhai giảngLịch họcGiảng viên
Loại lớpTên lớpKhai giảngLịch họcGiảng viên
Lớp học thửLớp học thử26/02/201818h30 thứ 2Tiffany
Lớp học thửLớp học thử28/02/201818h30 thứ 4Tiffany
Lớp học thửLớp học thử05/03/201818h30 thứ 2Tiffany
Lớp học thửLớp học thử07/03/201818h30 thứ 4Tiffany
Lớp phát âm, giao tiếpLớp học trải nghiệm27/02/201818h30 thứ 3Jame
Lớp phát âm, giao tiếpLớp học trải nghiệm22/02/201818h30 thứ 5Jame
Lớp phát âm, giao tiếpLớp học trải nghiệm08/03/201818h30 thứ 5Jame
Lớp phát âm, giao tiếpLớp học trải nghiệm06/03/201818h30 thứ 3Jame
Loại lớpTên lớpKhai giảngLịch họcGiảng viên
Lớp phát âm, giao tiếppro 4527/02/201818h30 ngày thứ 3- thứ 5Lucy
Lớp phát âm, giao tiếppro 4527/02/201818h30 ngày thứ 3- thứ 5Lucy
Loại lớpTên lớpKhai giảngLịch họcGiảng viên
Lớp phát âm, giao tiếpPro1727/02/201819h thứ 3Lina
Lớp phát âm, giao tiếpPro1806/03/201819h thứ 3Lina
Loại lớpTên lớpKhai giảngLịch họcGiảng viên
Lớp phát âm, giao tiếpPro 5427/02/201818h30 thứ 3 và thứ 5Kate
Lớp phát âm, giao tiếpPro 5628/02/201818h30 thứ 2 và thứ 4Elina
Lớp phát âm, giao tiếpPro 5620/03/201818h thứ 2 và thứ 4Kate
Lớp phát âm, giao tiếpPro 5426/02/201818h thứ 2 và thứ 4Kate
Lớp phát âm, giao tiếpPro 5507/03/201818h30 thứ 2 và thứ 4Kate
Lớp phát âm, giao tiếpPro 5613/03/201818h30 thứ 3 và thứ 5Elina
Lớp phát âm, giao tiếpPro 5706/03/201818h thứ 3 và thứ 5Elina
Loại lớpTên lớpKhai giảngLịch họcGiảng viên
Lớp học thửLớp học thử05/03/201818h T24Judy
Lớp học thửLớp học thử07/03/201818h T24Judy
Lớp học thửLớp học thử06/03/201818h T35Emily
Lớp học thửLớp học thử08/03/201818h T35Emily
ĐĂNG KÍ KHOÁ HỌC